Inom Opconkoncernen

Opconkoncernen utgörs av moderbolaget Opcon AB och ett antal dotterbolag och varumärken.
Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.